PROCESSOS:


 1.- El peix que prové principalment de la costa catalana es compra normalment de juny a setembre. Els mesos de març a juny sol ser del Cantàbric.

 2.- A la llotja, els nostres compradors controlen la qualitat i grandària del peix.
3.-  A l´arribada al magatzem es controla la temperatura del peix, la seva enteresa i duresa.

4.-  Es selecciona la mida del peix i es processa de dues maneres:

a) S´utilitza fresc (Seitó)

b) Es deixa en salmorra (aigua amb sal) perquè faci el procés de maduració o es sala directament
5. Es desprèn el cap i les vísceres. Aquest procés és manual i bastant delicat.
6. El peix fresc un cop realitzat el procés d´escapçar es col · loca en barrils coberts de sal i amb una premsa d´uns 25 kg., perquè tregui tot el seu suc.

7. En finalitzar la maduració es canvia de sal i es tria la mida ideal per envasar-los en els diferents formats8. L´envasament final (sempre manual) es fa en pots de vidre de diferents formats.

9. La caducitat serà de 6 mesos en format d´oli d´oliva i 12 mesos en format de salaó.
VIDEO PROCÉS D´EL.LABORACIÓ: